בירגערשאפט פון אַנטיגואַ און באַרבודאַ אונדזער דערלויבעניש

בירגערשאפט פון אַנטיגואַ און באַרבודאַ אונדזער דערלויבעניש

בירגערשאַפט אַנטיגואַ און באַרבודאַ - אונדזער דערלויבעניש

ענגליש
ענגליש